Viswedstrijd met BBQ i.v.m. 50-jarig bestaan hsv DZS

terug naar overzicht

Woensdag, 17 mei 2017

Viswedstrijd met feestavond ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum Hengelsportvereniging de Zwarte Schapen.

Datum: zaterdag 23 september 2017
Plaats van handeling: De Proosdij-vijver en de schuur kinderboerderij Proosdij-park

Op 15 oktober 2016 bestond Hengelsportvereniging de Zwarte Schapen 50 jaar. Er is besloten dit met een speciale visdag te vieren.

We hebben aan aantal uitgangspunten genomen om een feest te organiseren. Er is gekozen om een maatschappelijk inslag te geven aan dit feest. Hiervoor zijn inmiddels afspraken gemaakt met ’s-Heerenloo locatie De Hartenberg. We gaan wedstrijd vissen. Deelname aan de aansluitende barbecue is afhankelijk gemaakt aan betrokkenheid bij de dagactiviteiten.

DAGINDELING

Ochtenddeel:

 1. Wedstrijd vaste stok en feeder/match.
 2. Er zijn 2 vakken: een vaste stok vak en een feeder/match vak.
 3. Deze wedstrijd duurt 3,5 uur.
 4. Vaste stok is max 11,5 meter.
 5. Voer en aas volgens het geldende wedstrijdreglement voor volwassenen van de hengelsportvereniging. Met extra toevoeging dat er alleen recht vooruit gevist mag worden.
Feeder/match: Om de vis zo veel mogelijk te beschermen mogen er uitsluitend free running systemen gebruikt worden. Er wordt alleen recht vooruit gevist. Ook hier wordt het wedstrijdreglement van de vereniging gevolgd.

Uitslag:
De uitslag wordt bepaald met blinde koppel. Dit houdt in dat middels loting koppels worden gevormd.
De uitslag wordt bepaald op basis van het bijeen geviste gewicht waarbij het koppel met het hoogst bijeen geviste gewicht heeft gewonnen.
 1. Loten:07:45 uur aan de waterkant.
 2. Opbouw:08:00 uur
 3. Start: 09:00 uur
 4. Einde:12:30 uur
De prijsuitreiking is tijdens de barbecue.

LUNCH

De deelnemers van het ochtend deel die ook betrokken zijn bij het middagdeel krijgen een lunchpakket. De betrokkenheid kan bestaan uit: mee visser, ondersteuner, organisatie.

Middagdeel:

In de middag komen ongeveer 10 mensen met een beperking samen met ons vissen. Deze 10 laten zich begeleiden door medewerkers van de Hartenberg. Er wordt een koppel gevormd met 3-tallen. Een vissend lid, iemand met een beperking en een verenigingslid als ondersteuner.
 1. Deze wedstrijd wordt gevist met vaste stok.
 2. Deze wedstrijd duurt 1 uur.
 3. Visgerei voor de mensen van de Hartenberg wordt geregeld.
 4. Voer en aas worden geleverd en er wordt volgens het geldende wedstrijdreglement volwassenen van de hengelsportvereniging gevist.

Uitslag:
De uitslag wordt bepaald op basis van het bijeen geviste gewicht waarbij de visser met het hoogst bijeen geviste gewicht heeft gewonnen.
De prijzen zijn voor onze gasten en in de vorm van een beker.
 1. Opbouw:13:30 uur
 2. Start: 14::00 uur
 3. Einde: 15:00 uur
 4. De prijsuitreiking is tijdens de barbecue.
Prijzen:
Voor de jeugd zijn er cadeaubonnen van Zoo en Zo te winnen.
Voor de volwassenen zijn er vleespakketten te winnen.
Voor onze gastvissers zijn er mooie bekers te winnen.

BARBEQUE

Na het vissen wordt er opgeruimd en verplaatsen we ons naar de feestschuur van de kinderboerderij in het Proosdijpark. Hier is een afsluitende barbecue. Deze begint om 16:00 uur. Gelijk aan het begin van de barbecue zal de prijsuitreikingen plaatsvinden.
Alleen mensen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet bij de dagactiviteiten kunnen deelnemen aan de barbecue.

Opgave:
Opgave dient te geschieden voor 30 juni 2017. Zie hiervoor de bijgevoegde intekenlijst. We maken onderscheid in jeugd en volwassene, vaste stok en feeder/match, deelname ochtend deel, deelname middag deel als meevisser/ondersteuner/toeschouwer en sponsor.
Meegeholpen en/of meegedaan: u bent welkom op de barbecue.

Bijlage: Intekenlijst deelname